Vyšetření MaxPulse

K vyšetření pružnosti a průchodnosti cév, zjištění srdeční činnosti, autonomní rovnováhy nervového systému a stavu stresu používáme diagnostický přístroj MaxPulse. Samozřejmostí je tištěná výstupní zpráva.

– Hodnoty naměříme za 3 minuty
VYŠETŘENÍM PŘÍSTROJEM MAXPULSE ZÍSKÁTE ANALÝZY:

srdeční frekvence
průchodnosti cév (jejich opotřebení, stárnutí, elasticitu, riziko kardiovaskulárních onemocnění)
nervového systému
indexu vyčerpanosti
odolnosti organismu proti stresu

   

ZÍSKANÉ VÝSTUPY:

HRV tachogram  – ukáže kolísání srdeční tepové frekvence během měřených tří minut. Dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně srdeční arytmii

Spektrální analýza variability srdeční frekvence – zaznamená celkový spektrální výkon. Pokles může znamenat sníženou schopnost termoregulace, a může souviset s hormonální dysbalancí, vysoká pak může značit až chronický stres.

Vyváženost autonomního nervového systému – jeho hlavní úlohou je udržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla. Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví, lze vyvodit předpoklad k rozvoji obezity, diabetu 2. stupně, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody atd., a doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto jevů

Úroveň stresového zatížení – ukazuje míru hladiny fyzického a psychického stresu, a míru odolnosti

Stresové skóre – je určeno po analýze všech stresových faktorů. Hodnotí se jak mentální, tak tělesný stres.

Celkový stav cév – znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru jejich poškození, a stav krevní cirkulace

Indexy vypočítané z APG křivky – vypovídá o stavu a stáří cév, hodnotí srdeční výkon a pružnost tepen.

 

– Cena za vyšetření vč. rozboru a tištěné výstupní zprávy je 300 Kč vč. DPH