Jak na tom jsem

Nabízím Vám přehled výpočtů, které Vám odhalí, jak na tom skutečně jste.

WHR kalkulačka

WHR index

Po zadání obvodu vašeho pasu a boků do kalkulačky zjistíte, jak na tom jste s obezitou a zda vás může váš typ postavy hrozit nějakými zdravotními riziky.

Výsledek je pouze orientační, ale může ukazovat na možná zdravotní rizika. Podle výzkumů dochází častěji ke zdravotním onemocněním u žen s WHR větším než 0,8 a u mužů s WHR větším než 1. Často se o těchto lidech říká, že mají postavu typu jablko.

K čemu je index WHR?

Podle indexu WHR lze určit, daleko přesněji než podle BMI, zda trpíte obezitou nebo ne. Muži jsou obézní, pokud mají WHR index větší než 0,95, ženy vyšší než 0,85.

Ještě lepším ukazatelem zdraví je množství tuku v těle vzhledem k váze člověka.

Hodnota BMI

BMI se obecně dá považovat pouze za statistický nástroj, u konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým prostředkem, který ignoruje velké množství důležitých faktorů (např. stavbu těla, množství svalstva apod.). V klinické praxi se proto obvykle používají přesnější testy jako měření tloušťky podkožního tuku či impedanční měření, jako například přístrojem InBody 270 v našich poradnách.

BMI je pouhý poměr výšky a váhy a je pouhým statistickým nástrojem. U konkrétních osob se může klinický stav lišit od významu naměřené hodnoty BMI. Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy. Záleží i na populaci. Například asiaté mají ideální BMI nižší.

Výsledky:

Kategorie Rozsah BMI [kg/m²] BMI prime Hmotnost osoby vysoké 180 cm
těžká podvýživa ≤ 16,5 méně než 0,66 méně než 53,5 kg
podváha 16,5–18,5 0,66–0,74 53,5–60 kg
ideální (zdravá) váha 18,5–25 0,74–1 60–81 kg
nadváha 25–30 1–1,2 81–97 kg
obezita prvního stupně 30–35 1,2–1,4 97–113 kg
obezita druhého stupně 35–40 1,4–1,6 113–130 kg
obezita třetího stupně (též morbidní obezita) > 40 nad 1,6 nad 130 kg

Hodnota podkožního tuku

Každý musíme mít určité množství podkožního tuku. Problém je, když ho máme příliš. Na základě vašeho věku, váhy a obvodu pasu si ho můžete hrubým odhadem spočítat.

Proč je měření podkožního tuku lepší, než BMI?

Ukazatel podkožního tuku má o našem těle větší vypovídající hodnotu, než BMI.
A to především z těchto 3 důvodů:

  • Bere v potaz stavbu vašeho těla (svalovou hmotu a tuk).
  • Dva lidé se stejnou hmotností a výškou mohou mít úplně jinou stavbu těla.
  • Zjistíte-li, že máte v těle nízké množství podkožního tuku, je větší pravděpodobnost, že máte na druhé straně více svalové hmoty. Teoreticky jste tedy zdravější.

Výsledek je pouze orientační. Pokud chcete znát přesnou hodnotu podkožního tuku, objednejte se ke mně na diagnostiku těla na impedanční přístroj InBody 270.

Zjistíme, nejenom kolik máte podkožního tuku, ale také kolik máte viscerálního tuku (mezi orgány) kolik máte v těle vody, jakou hmotnost má vaše kostra, svaly a další hodnoty.

 

Kalkulačka pitného režimu

Svou váhu vynásobte koeficientem 0,035 a výsledek vám ukáže vaši doporučenou denní dávku tekutin v litrech.
Nepodceňujte pitný režim, je důležitý pro správné fungování vaše těla.

Hodnota BMR – bazální metabolismus

Hodnota BMR je přibližné množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také nepřesný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté, či obézní. V takovém případě se na něj nespoléhejte a obraťte se na svého diabetologa nebo obezitologa.

Hodnota BMR by měla být zvýšená o přibližný výdej energie na základě odhadnuté pohybové aktivity. Takové množství energie byste měli také přijmout. Pokud se chystáte snížit svoji hmotnost, měl by být Váš denní příjem energie o něco nižší. Nezapomeňte však také na vyvážení sacharidů, tuků, bílkovin, vlákniny a pitný režim.

Přesnější představu o svém energetickém příjmu si uděláte, pokud si budete týden nebo 14 dnů zapisovat vše, co sníte a vypijete do aplikace kaloricketabulky.cz . Aplikaci můžete používat jak na počítači, tak pohodlně v mobilu. Jednoduše v ní nascenujete koupené potraviny nebo vařené najdete v databázi. V přehledném grafu uvidíte okamžitě své denní rezervy i aktuální stav vašeho energetického příjmu.

Všechny tyto hodnoty jsou samozřejmě jiné v těhotenství

Příjem kalorií v těhotenství

Abyste dravě vyživovala vaše dítě a zároveň se nepřejídala, můžete si spočítat, kolik kalorií byste měla v průběhu těhotenství přijmout. Je nutné zdůraznit, že výsledné hodnoty jsou pouze orientační. Přesné množství složení jídelníčku byste měla konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a ještě lépe s nutričním specialistou, aby nebylo ohroženo zdraví vaše ani vašeho dítěte.

Kolik kalorií byste měla přijmout?

Podle studie FAO/WHO/UNU ( 2004) Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Human Energy Requirements. FAO Food and Nutrition Technical Paper Series, No. 1, 2004. je celková energetická náročnost jednočetného těhotenství trvajícího 9 měsíců rovna 77 000 kaloriím, tedy nutný průměrný příjem 285 kalorií navíc.

Logicky se energetická náročnost v průběhu těhotenství různí. Podle vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že v každém trimestru potřebujete jiné množství kalorií. V prvním trimestru byste měla přijímat 5% vašeho předtěhotenského bazálního metabolismu navíc, ve druhém 10%, a ve třetím 25%. Pak by hodnoty pro jednotlivé trimestry měly být následující:

  • 1. trimestr: +85 kalorií
  • 2. trimestr: +285 kalorií
  • 3. trimestr: +475 kalorií

Kalkulačka počítá váš denní příjem kalorií z doby, kdy jste nebyla těhotná, a k nim přidá extra kalorie, které jsou potřebné pro zdravou výživu vašeho dítěte.

Ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o orientační hodnoty, sloužící jen pro představu. Určitě se poraďte s lékařem nebo nutričním specialistou.