Spolupracující lékaři

Redukční program Cambridge Weight Plan doporučuje řada lékařů.
Některé naleznete na www.cambridgeweightplan.cz

Garantem programu je Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Já osobně spolupracuji v Karlových Varech se zástupcem primáře chirurgem MUDr. Liborem Chrastilem.
Adresa: Dr.M.Horákové 8, 360 01 K.Vary, tel. 353 235 058, e-mail: libor.chrastil@seznam.cz

V Praze spolupracuji se známou alergoložkou a imunoložkou MUDr. Sausen Sládkovou
Adresa: Canadian Medical – Praha 6 Veleslavín, tel. 235 360 133, e-mail: info@canadian.cz